Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków:

1.

Odbyciu indywidualnej rozmowy rodziców/opiekunów z koordynatorem,

2.

Zapoznanie się przez rodziców/opiekunów z podstawowymi dokumentami szkoły, w tym w szczególności ze statutem, programem wychowawczym oraz zasadami współpracy rodziców ze szkołą,

3.

Złożenie następującej dokumentacji:

Krok po kroku

Krok 1. Najpierw pobierz w/w dokumenty rekrutacyjne

Krok 2. Następnie wydrukuj, wypełnij i podpisz zgodnie z instrukcją,

Krok 3. Następnie zrób skan wszystkich dokumentów,

Krok 4. Następnie wyślij skany na adres mailowy: ed@daniel.edu.pl lub biuro@daniel.edu.pl

Dokumenty do przeczytania

·      Q&A
·      Platforma MOODLE
·      Statut Szkoły
·      Regulamin pracy ED
·      Polityka prywatności
·      System punktowy