EDUKACJA DOMOWA w CENTRUM DANIEL
doświadczenie • zrozumienie • wsparcie
O nas

Edukacja domowa "Daniel"

Chrześcijańskie Centrum Edukacji DANIEL to nie tylko placówki edukacyjne z wartościami chrześcijańskimi na granicy Ursynowa i Wilanowa w Warszawie. Prowadzimy stacjonarną edukację z elementami Montessori i w oparciu o pedagogikę Freineta.

Oferta

W tym roku wychodzimy  z rozszerzoną ofertą dla uczniów i edukatorów domowych!

Otwieramy platformę, która będzie w jednym miejscu zbierała zarówno materiały, jak i formę sprawdzania wiedzy uczniów.

Rekrutacja

Uczeń zostaje przyjęty do szkoły i realizuje obowiązek szkolny w ramach edukacji domowej po spełnieniu przez jego rodziców lub opiekunów następujących warunków

Kontakt

Mail: ed@daniel.edu.pl
lub biuro@daniel.edu.pl

Dyżur telefoniczny koordynatora:
piątki w godzinach 8.00 – 18.00

Sekretariat:
codziennie w godzinach pracy szkoły: 8.00 – 16.00

Rozumiemy poza systemową edukację. Nasi uczniowie podróżują po Azji, ucząc się „w drodze, albo rozwijają swoje zainteresowania, a my umożliwiamy im przystępowanie do konkursów. Szanujemy pasję edukacyjną Rodziców i wspieramy. Umożliwiamy zapisywanie się na konsultacje z naszymi nauczycielami przedmiotowymi.

W tym roku postanowiliśmy utworzyć platformę pomocy dla edukatorów domowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.